Het bos in de buurt aan de rand van de stad of het weiland om de hoek, je hoeft niet altijd ver te reizen om van de schoonheid van de natuur te genieten. Tijdens een lange wandeling in je eigen omgeving kun je vaak net zulke mooie momenten beleven. Er zijn hier echter ook dingen waarmee je rekening moet houden om het landschap voor je eigen deur te beschermen.

Bron: Lowa

Zorg dat je je in het bos op de goede manier gedraagt!

Het bos is heel belangrijk als leef­gebied voor allerlei dier- en plan­ten­soorten. Maar het speelt voor ons mensen ook een beslissende rol op het gebied van milieu en klimaat. Daarom is het des te belang­rijker dat we onszelf blijven herinneren aan het belang van het bos en dat we bepaalde regels en grenzen in acht nemen als we met de natuur omgaan.

Bij je volgende uitstapje naar het bos kom je onge­twijfeld allerlei dieren tegen en soms ook andere wandelaars. Je moet steeds bedenken dat het bos het thuis is van hazen, herten en andere dieren. Gedraag je daar dan ook naar en ga voor­zichtig om met de leef­om­geving van de dieren. Dat betekent ook dat je hun rust niet mag verstoren. Geniet dus van de mooie sfeer in het bos, blijf op de paden en bekijk de dieren van een afstandje.

Extra tip: Volg de aanwij­zingen van de boswachter

Houtkap, jacht, natuur­behoud en bescherming van soorten – er is altijd veel te doen in het bos. Voor het vaak nogal gevaarlijke werk is de boswachter verant­woor­delijk. Dus als je tijdens je volgende wandeling in het bos bent, is het belangrijk dat je de werk­zaamheden in het bos niet hindert en dat je aanwij­zingen van de boswachter en de beheerder van het bos altijd serieus neemt.

Tips voor een leuke picknick en hoe je je daarbij moet gedragen.

Een wandeling of trektocht door bossen en weiden kan behoorlijk inspannend zijn, afhan­kelijk van de duur en het klimaat. Daarom mag een tussen­doortje of beloning niet ontbreken in de planning. Een picknick in de natuur is vaak de ideale oplossing. Het meege­brachte eten kun je dan bijvoorbeeld op een houten bankje opeten, helemaal zoals je wilt. Op aangegeven plekken kun je ook een kampvuur maken of zelfs in een tent over­nachten. Maar ook hierover moet je je vooraf voldoende informeren, want op veel plaatsen gelden andere regels en verboden, o.a. met het oog op natuur­behoud.

Recepttip 1: Made­liefjes

Als je een salade hebt meegenomen, kun je die ook opfleuren met een paar made­liefjes. Die zijn namelijk eetbaar en ze zitten vol gezonde vitaminen. Verzamel gewoon een paar bloe­metjes of blaadjes, spoel ze even af met water en voeg ze dan toe aan de verse salade.
Let op: De wortels zijn niet eetbaar. Pluk ook geen made­liefjes langs drukke wegen, in indu­strie­ge­bieden en in de onmid­dellijke nabijheid van chemisch besproeide akkers. Hier kunnen de made­liefjes vervuild zijn met scha­delijke stoffen

Pick­nicktip 2: Ruim je afval op 

Dit punt zou vanzelf­sprekend moeten zijn en geldt natuurlijk niet alleen als je in de natuur bent. Deponeer drink­flessen, verpak­kings­papier en ander afval in geschikte afval­bakken langs de weg worden, of neem het mee naar huis en gooi het daar weg.

Pick­nicktip 3: Herbruikbare bakjes

Verpak je eten in herbruikbare bakjes, zoals lunch­trommels. Zo kun je de lege bakjes gewoon weer mee naar huis nemen en veroorzaak je geen afval.

Blijf op de aangegeven paden: Let op de borden

In het algemeen mag iedereen zich vrij in de natuur bewegen voor recre­atieve doel­einden. Maar let daarbij wel op een paar regels. Zo is het belangrijk dat je de aangegeven paden volgt en je aan de borden houdt, bijvoorbeeld in verband met het welzijn van dieren. Reekalfjes en andere wilde dieren liggen vaak alleen in de wei en worden vaak onnodig opge­schrikt door onbe­zonnen gedrag. Daarom is het ook heel belangrijk dat honden altijd aangelijnd zijn en niet los rondlopen. Afgezien daarvan zijn er ook parti­culiere eigen­dommen of voeder­weiden en boerenland waar acti­vi­teiten zoals een ontspannen picknick achterwege moeten worden gelaten.

Let op: Ondanks het algemene recht van toegang in sommige landen zijn land­bouwers er niet blij mee dat wandelaars in bepaalde maanden over hun land lopen. Dit komt omdat land­bouwgrond tijdens de zoge­naamde gebruiks­periode alleen over bestaande paden mag worden betreden. Voor akkers is de “gebruiks­periode” de tijd tussen het zaaien of bewerken en het oogsten, voor grasland (weilanden) is het de tijd van de groei. Als wandelaars de weilanden vaak betreden, wordt de begroeiing aanzienlijk beschadigd. Gras wordt in zijn groei geremd door vertrap­pings­schade in de eerste groeifase. Kort voor de oogst kan het gras door wandelaars worden plat­gedrukt en dus niet volledig worden gemaaid. Loop daarom tijdens de vege­ta­tie­periode, van maart tot september, beslist niet over land­bouwgrond.